Osoby, które uległy wypadkowi komunikacyjnemu, mogą dochodzić roszczeń z tego tytułu (odszkodowania i zadośćuczynienia) – od sprawcy wypadku lub jego ubezpieczyciela. Sam sprawca może także uzyskać odszkodowanie z własnego ubezpieczenia autocasco (AC).

Odszkodowanie komunikacyjne – jak uzyskać?

Ubezpieczyciele nie zawsze są skorzy do natychmiastowej wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia należnego poszkodowanemu. Często kwestionują wysokość poniesionej szkody lub nawet własną odpowiedzialność. Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy? Odmowa wypłaty? Konieczne zatem staje się złożenie pozwu do sądu.

Zadośćuczynienie może zostać wypłacone zarówno z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, śmierci bliskiej osoby, jak i z tytułu naruszenia dóbr osobistych. Odszkodowanie należne jest natomiast zarówno z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), autocasco (AC), ubezpieczenia na życie, jak i w formie odszkodowania powypadkowego.

Dochodzenie odszkodowania od ubezpieczyciela – co możemy dla Ciebie zrobić?

Oferujemy kompleksową pomoc w dochodzeniu odszkodowania od ubezpieczyciela. Wspieramy naszych klientów na każdym etapie sprawy. Najpierw przygotowujemy zgłoszenie szkody, później czuwamy nad procesem likwidacji szkody od ubezpieczyciela, przygotowujemy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a w razie potrzeby również składamy pozew do sądu i reprezentujemy klientów przed sądem.

Proces dochodzenia odszkodowania komunikacyjnego bywa niełatwy, dlatego warto skorzystać z profesjonalnego wsparcia prawnego. Pomożemy Ci skompletować niezbędne dokumenty, podpowiemy kiedy warto sporządzić własną wycenę lub do jakiego specjalisty lekarza warto się udać. Będziemy czuwać nad przebiegiem procesu i postępowaniem dowodowym w sprawie. Powiemy Ci także, ile może zyskać i czy ugoda zaproponowana przez ubezpieczyciela jest godna rozważenia. Mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania komunikacyjne i liczne sukcesy na koncie. Odszkodowanie uzyskane przez naszych klientów możemy liczyć już w dziesiątkach milionów złotych