Skuteczna organizacja pracy w przedsiębiorstwie w dużej mierze zależy od właściwie skonstruowanych regulacji wewnętrznych, w tym regulaminu pracy. To dokument kompleksowo określający samą organizację pracy, ale również prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Zgodnie z obowiązującymi przepisami regulamin pracy powinien być obowiązkowo wprowadzony przez pracodawcę, jeśli nie jest objęty układem zbiorowym pracy i zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Wiele firm decyduje się jednak na stworzenie takiego dokumentu nawet jeżeli stanowi mniejszą jednostkę.

Kancelaria Capita – specjaliści od prawa pracy

Sporządzamy regulaminy pracy odpowiadające ustawowym wymogom. Przygotowane przez nas dokumenty określają między innymi organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy, wyposażenie pracowników, system i rozkład czasu pracy, przyjęte okresy rozliczeniowe, termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia, rodzaje stanowisk, kwestię odpowiedzialności pracowników, obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrony przeciwpożarowej. Nasze regulaminy pracy pozwalają na skuteczne egzekwowanie od pracowników obowiązków, a także chronią interes pracodawcy. Wszystkie dokumenty przygotowujemy przy tym we współpracy z pracodawcą, uwzględniając jego bieżące potrzeby oraz specyfikę danego przedsiębiorstwa. Każdy regulamin pracy przygotowywany jest zatem indywidualnie, po wielokrotnych konsultacjach z klientem. Sam sposób stosowania regulaminu pracy również omawiamy przed jego wdrożeniem.