Odpowiedzialność przewoźnika

Zarówno w polskim, jak i międzynarodowym prawie istnieją ściśle określone zasady odpowiedzialności przewoźnika za przewożony towar. Podstawowymi dokumentami w tym zakresie są przede wszystkim: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) oraz polska ustawa – Prawo przewozowe.

Kiedy przewoźnik odpowie za zniszczenie towaru?

Obie, wspomniane wyżej regulacje, podobnie regulują kwestię odpowiedzialności przewoźnika. Odpowie on za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło w czasie między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie dostawy (na bazie Konwencji) oraz za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki od momentu przyjęcia jej do przewozu aż do chwili jej wydania odbiorcy, a także opóźnienia w przewozie przesyłki (na bazie ustawy – Prawo przewozowe).

Kiedy możliwe jest uwolnienie się od odpowiedzialności?

W pewnych sytuacjach jednak przewoźnik może uwolnić się od odpowiedzialności. W szczególności wtedy, gdy szkoda została spowodowana winą osoby uprawnionej, jej zleceniem niewynikającym z winy przewoźnika, wadą własną towaru lub okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec.

Zabezpiecz swoje prawa z Kancelarią Transportową Capita!

 

Otrzymasz fachową pomoc w takich kwestiach jak:

 • odpowiedzialność przewoźnika w transporcie drogowym
 • odpowiedzialność przewoźnika w transporcie krajowym
 • odpowiedzialność przewoźnika w transporcie międzynarodowym
 • odpowiedzialność przewoźnika w transporcie
 • odpowiedzialnosc przewoznika konwencja cmr
 • odpowiedzialność przewoźnika wg cmr
 • ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika cmr
 • odpowiedzialność przewoźnika za opóźnienie cmr
 • odpowiedzialność nadawcy wobec przewoźnika cmr
 • odpowiedzialność przewoźnika za uszkodzenie przesyłki cmr
 • odpowiedzialność przewoźnika wg konwencji cmr
 • Odpowiedzialność przewoźnika za transport
 • Odpowiedzialność przewoźnika CMR