Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia to dokumenty, które stwierdzają jedynie kto i w jakim udziale nabył majątek spadkodawcy. Dla przypisania konkretnych osób do konkretnych składników tego majątku konieczne jest dokonanie działu spadku. Tutaj dostępne są dwie ścieżki – dział spadku u notariusza (umowa o dział spadku) albo sądowy dział spadku (wniosek o dział spadku i zniesienie współwłasności). Pierwszy wariant wymaga zgody wszystkich spadkobierców. Z drugiego można natomiast skorzystać nawet wtedy, gdy między spadkobiercami nie ma porozumienia w zakresie tego, co zrobić ze spadkiem i jak go podzielić. Wówczas możliwy jest nawet dział spadku bez jednego spadkobiercy – bez jego udziału w postępowaniu.

Kiedy potrzebna jest pomoc prawnika?

Pomagamy naszym klientom zarówno przy sądowym dziale spadku, jak i dziale spadku u notariusza. Wielokrotnie przygotowywaliśmy wnioski do sądu o dział spadku i reprezentowaliśmy naszych klientów w toku tego postępowania. Sporządzaliśmy także umowy o dział spadku, które były zawierane przez spadkobierców u notariusza. Wyjaśniamy naszym klientom zawiłości sprawy spadkowej oraz pomagamy znaleźć najbardziej dogodne dla nich rozwiązanie. Nasza kancelaria współpracuje nadto z rzeczoznawcami majątkowymi, którzy oferują wsparcie przy dokonaniu wyceny poszczególnych składników majątku wchodzących w skład spadku. Niekiedy bowiem w masie spadkowej znajdują się nie tylko proste do wyceny ruchomości, jak samochód, ale również nieruchomości albo przedsiębiorstwo.