Kary w transporcie i spedycji

Ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawa z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych, ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – wszystkie te regulacje przewidują sankcje za łamanie przepisów, dotyczących działalności transportowej, spedycyjnej i logistycznej. Ich katalog jest z kolei bardzo szeroki – od niewielkiej grzywny, po karę pozbawienia wolności.

Jak zwolnić się od odpowiedzialności?

Największym problemem w branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej są przewinienia, aktualizujące odpowiedzialność administracyjną firm transportowych. Nakładane przez odpowiednie organy państwowe – Inspekcję Transportu Drogowego, Izbę Celną, Policję – kary sięgają kilkuset tysięcy złotych. Kancelaria Transportowa Capita reprezentuje swoich Klientów na każdym etapie postępowania – zarówno przed organami administracji, jak i później, w postępowaniu sądowym. Niejednokrotnie udało nam się doprowadzić do uchylenia kary lub znaczącego obniżenia kwoty nałożonej kary.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Otrzymasz pomoc w takich kwestiach jak:

 • kara pks 24
 • kara LKW fredrich
 • kara Schnaider
 • opóźnienie w zapłacie w transporcie
 • WITD kara
 • SENT kara
 • brak zgłoszenia SENT
 • brak aktualizacji SENT
 • nieprawidłowe wypełnienie listu przewozowego
 • kara za brak dostarczenia listu przewozowego
 • kara za brak dostarczenia CMR
 • kara za brak dostarczenia dwóch listów przewozowych
 • kara za brak dostarczenia dwóch CMR
 • kara za brak wydruku z chłodni
 • kara za brak wydruku z agregatu
 • ustalenie odszkodowania CMR
 • wysokość odszkodowania w transporcie
 • wysokość odszkodowania CMR
 • kara za opóźnienie w podstawieniu na załadunek
 • kary za brak zgłoszenia SENT
 • konwencja CMR wysokość odszkodowania