Zatrudnienie pracownika wiąże się z koniecznością podpisania umowy o pracę. Wymogi dotyczące sporządzania tego dokumentu regulowane są w przepisach ustawy – Kodeks pracy. Wyróżniamy dzisiaj trzy zasadnicze rodzaje umów o pracę – umowa na okres próbny, umowa na czas określony ora umowa na czas nieokreślony. W niektórych sytuacjach pracodawcy chcą też podpisywać umowę przedwstępną o pracę. Z umowy o pracę powinien wynikać nie tylko sam okres zatrudnienia. Konieczne jest też uwzględnienie warunków pracy i płacy, w tym rodzaju pracy (stanowiska), miejsca wykonywania pracy, wynagrodzenia za pracę odpowiadającemu rodzajowi pracy, ze wskazaniem poszczególnych składników wynagrodzenia, wymiaru czasu pracy, a także terminu jej rozpoczęcia.

Kancelaria Capita – specjaliści od prawa pracy

Naszym klientom – przedsiębiorcom działającym w różnych branżach, w tym transportowej – przygotowujemy komplet dokumentów potrzebnych do zatrudnienia pracowników. Obok wzorów umów o pracę sporządzamy także regulaminy pracy i wszelkie dokumenty pozwalające na rozliczenie zatrudnienia pracownika. W razie potrzeby przygotowujemy także wzory umów zlecenia, umów o dzieło, a także aneksy do zawartych już umów, regulujące aktualne stosunki z danym pracownikiem. Od wielu lat obsługujemy duże przedsiębiorstwa zatrudniające nawet kilkuset pracowników, przygotowujemy niezbędne dokumenty, reprezentujemy pracodawcę w sporach z pracownikami, a także doradzamy działom HR. Na bieżąco śledzimy również zmiany w przepisach, by móc zaproponować naszym klientom potrzebne aktualizacje używanych dokumentów.