Sporządzanie regulaminów

Regulamin pracy firmy transportowej

Kodeks pracy przewiduje obowiązek sporządzania regulaminu pracy przy zatrudnieniu co najmniej 20 pracowników. Dokument ten ma charakter wewnątrzzakładowy i określa warunki pracy, zasady panujące w firmie, a także prawa i obowiązki pracodawcy oraz pracowników. Nie jest tak, że można stworzyć uniwersalny regulamin, pasujący do każdego profilu prowadzonej działalności. Dokument ten powinien zostać starannie opracowany – określać nie tylko organizację pracy, ale również zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Regulamin wynagradzania

Zawarte z pracownikami firmy transportowej umowy o pracę zawierają jedynie podstawowe informacje na temat wysokości wynagradzania. Szczegóły powinny natomiast znaleźć się w sporządzonym regulaminie wynagradzania. Określi on przede wszystkim termin, miejsce, czas, częstotliwość i sposoby obliczania wynagrodzenia pracownika.

Regulamin pracy kierowców

Z uwagi na specyficzny czas pracy (wynikający między innymi z ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców), konstruując regulamin pracy firmy transportowej, warto wyodrębnić kierowców.  Proces tworzenia wewnątrzzakładowego regulaminu będzie wtedy znacznie prostszy i bardziej przejrzysty.

Pamiętaj, że poprawnie sporządzone regulaminy pracy przekładają się na bezpieczeństwo Twojej firmy.

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Sporządzimy każdy typ regulaminu, mogący funkcjonować w firmie transportowej, spedycyjnej lub logistycznej. Podpowiemy jakie rozwiązania będą najlepsze dla Twojego przedsiębiorstwa i jak je skutecznie wdrożyć.

Sprawdź nas!

Otrzymasz fachową pomoc w takich kwestiach jak:

  • regulamin pracy firmy transportowej
  • regulamin wynagradzania firmy transportowej
  • regulamin pracy kierowców
  • regulamin wynagradzania kierowców