Sporządzamy umowy szyte na miarę

Sporządzanie umów cywilnoprawnych wymaga kreatywnego podejścia. Nie bazujemy na wzorach – tworzymy rozwiązania, które będą najlepiej dopasowane do danego typu działalności oraz intencji obu stron. Zawsze patrzymy w przyszłość, starając się przewidzieć wszelkie możliwe konsekwencje oraz problemy mogące wyniknąć na bazie danego kontraktu. Pamiętaj, że umów nie tworzy się na czas pokoju, ale na czas wojny.

Kancelaria Capita – Twój partner biznesowy

Sporządzanie umów nie ograniczamy wyłącznie do przygotowania kontraktu lub jego analizy. Jednocześnie aktywnie uczestniczymy w negocjacjach z kontrahentami, starając się wypracować optymalne rozwiązanie dla naszego klienta. Czasem wymaga to kompromisu, czasami przedstawienia twardego stanowiska. Mamy wieloletnie doświadczenie na tym gruncie i wiemy jak wywalczyć najlepszy wariant dla reprezentowanego podmiotu.

Weryfikacja umów – priorytetem jest bezpieczeństwo

Weryfikacja umowy sprowadza się do oceny możliwych zagrożeń i zaproponowania optymalnego rozwiązania. Analizujemy skutki zawieranej umowy nie tylko na ten moment, ale również na przyszłość. Bierzemy przy tym pod uwagę zmiany rynku oraz wszelkie problemy, jakie mogą się pojawić na gruncie realizacji postanowień danego kontraktu. Dzięki dobrze skonstruowanej umowie łatwiej nam wywalczyć korzystne rozwiązanie dla naszego klienta w ewentualnym późniejszym sporze z kontrahentem. W biznesie należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania, ponieważ pieniądz szybko przemienia przyjaciela we wroga.