Reprezentujemy naszych klientów w sporach z klientami. Uczestniczymy w sprawach z rękojmi, gwarancji, a także dotyczących nienależytego wykonania zobowiązań. Walczymy o najlepsze rozstrzygnięcie dla naszych klientów. Jeżeli to możliwe, korzystamy z polubownych form rozwiązywania sporów. Staramy się uzyskać satysfakcjonujący wynik rozmów ugodowych i negocjacji. Chętnie sięgamy po mediację.

Jeżeli nie ma natomiast możliwości, by zakończyć sprawę na etapie przedsądowym, reprezentujemy naszych klientów w sprawach przed sądami rejonowymi, okręgowymi oraz apelacyjnymi. W powierzone nam postępowania wkładamy całe serce i dokonujemy wszelkich starań, by zebrać możliwie szeroki materiał dowodowy, który pozwoli nam skutecznie bronić stanowiska naszych klientów przed sądem.

KP Capita – znamy się na rzeczy!

Mamy świadomość jak specyficzną branżą jest branża dekarska. Wiemy jak trudna jest to praca oraz jak wiele zmiennych może decydować o dobrym rezultacie wykonanych prac. Robimy zatem wszystko, by zapewnić naszym klientom spokojny sen i przejąć na siebie ciężar ewentualnych sporów z klientami.

KP Capita – kompleksowa pomoc dla Twojej firmy

Oferujemy także pomoc w bieżącej obsłudze firm dekarskich – od kwestii pracowniczych po kwestie ustrojowe, związane z formą prowadzonej działalności gospodarczej. Nadto reprezentujemy naszych klientów w sporach z kontrahentami – dostawcami materiałów, narzędzi oraz podwykonawcami.