Warto pamiętać o tym, że w sporze sądowym pracownik jest uprzywilejowany w stosunku do pracodawcy – i to nie tylko w prawie pracy, ale również w prawie cywilnym. Może on liczyć na wiele udogodnień w procesie. Niezwykle ważne jest zatem, by pracodawca posiadał profesjonalne wsparcie prawne. Każdą sprawę z zakresu prawa pracy traktujemy przy tym indywidualnie, dostosowując środki i metody do jej specyfiki. Z dbałością o szczegóły analizujemy dostępne dokumenty, które mogą zostać powołane jako dowody w sprawie. Dokładnie ustalamy też przebieg zdarzeń, by stan faktyczny sprawy nie pozostawiał wątpliwości po żadnej ze stron. Każdy dokument i każdy świadek może być bowiem istotny w toczącym się procesie oraz przechylić szalę zwycięstwa na korzyść naszego klienta – pracodawcy.

Kancelaria Capita – specjaliści od prawa pracy

Reprezentujemy naszych klientów – pracodawców – w sporach z ich pracownikami. Wszystkie sprawy staramy się zakończyć na drodze polubownej. Uczestniczymy w niezbędnych negocjacjach i przygotowujemy projekty porozumień. W razie potrzeby reprezentujemy naszych klientów również przed sądem powszechnym. Większość prowadzonych przez nas spraw dotyczy konfliktów z pracownikami dotyczących braku zapłaty za pracę lub za nadgodziny, w niewłaściwy sposób wypowiedzianych umów o pracę, nieuwzględnienia właściwego okresu wypowiedzenia umowy, braku świadectwa pracy, mobbingu oraz podważania zasadności zwolnienia dyscyplinarnego. Na tym tle mamy wiele sukcesów. Nasi radcy prawni skutecznie bronią interesów klientów.