Niejednokrotnie zdarza się, że właścicielami nieruchomości stają się dwie lub więcej osób. Ich własność ma natomiast charakter ułamkowy, a zatem żadna z tych osób nie może samodzielnie dysponować nieruchomością. Wówczas konieczne jest zniesienie współwłasności i dokonanie wzajemnych rozliczeń. Zniesienie współwłasności nieruchomości najczęściej konieczne jest przy rozwodzie i podziale majątku. Może być konieczne również wtedy, gdy więcej niż jedna osoba odziedziczyła majątek po spadkodawcy. Najczęściej zniesienie współwłasności mieszkania następuje poprzez przyznanie go jednemu ze współwłaścicieli oraz orzeczenie o konieczności spłaty udziału drugiego współwłaściciela lub pozostałych współwłaścicieli. Czasem zniesienie współwłasności polega również na fizycznym podziale nieruchomości.

Jak znieść współwłasność?

W tym celu należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności do sądu. Wniosek ten powinien spełniać określone w przepisach wymogi formalne oraz zawierać niezbędne załączniki. Możliwe jest też polubowne zniesienie współwłasności. Wówczas wystarczy przygotować regulującą tę kwestię umowę, która zostanie podpisana u notariusza. Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego, domu lub mieszkania w formie umowy zawsze wymaga wizyty u notariusza. Czy możliwe jest zniesienie współwłasności przy braku zgody drugiego współwłaściciela? Tak, ale wyłącznie na drodze sądowej. Nasi radcy prawni reprezentują klientów w postępowaniach sądowych o zniesienie współwłasności. Przygotowujemy również umowy, które podpisywane są u notariusza.