Windykacja należności – Kraków

Wiemy, że niepłacący kontrahenci to dzisiaj plaga w polskim biznesie. Wiele firm traci płynność finansową przez dłużników zalegających z płatnościami. Nawet dobrze prosperujące przedsiębiorstwo staje niejednokrotnie na progu bankructwa przez kilka nieuregulowanych faktur. Właśnie dlatego konieczne jest zdecydowanie działanie, a windykacja należności powinna być przeprowadzona możliwie szybko.

Kancelaria Capita – specjaliści od windykacji

Windykacja należności to szereg działań mających na celu wyegzekwowanie spłaty długu przy pomocy mechanizmów dostępnych w obowiązujących przepisach. Nie zawsze w takich sprawach konieczne jest wniesienie pozwu. Często wystarczającym działaniem jest wysłanie wezwania do zapłaty oraz przeprowadzenie sprawnych negocjacji z kontrahentem. Aczkolwiek na uporczywy brak płatności również mamy swoje sposoby. Reprezentujemy naszych klientów w wielu postępowaniach o zapłatę. W razie potrzeby kierujemy również sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Windykacja należności z Kancelarią Transportową Capita

Oferujemy niezbędny know-how, dzięki któremu minimalizujemy czas niezbędny do dochodzenia należności oraz maksymalizujemy skuteczność prowadzonych przez nas działań windykacyjnych. Mamy wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i wciąż odnosimy kolejne sukcesy na tym polu. Dzięki takiemu wsparciu nasi klienci zyskują komfort i spokojny sen, nie martwiąc się o utratę płynności finansowej. Wszelkie działania podejmujemy bez zbędnej zwłoki, by zwiększyć szansę na odzyskanie długu w całości.