Służebność jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jej ustanowienie oznacza, iż osoba niebędąca właścicielem nieruchomości może korzystać z tej nieruchomości w ograniczonym zakresie. Służebność występuje w relacjach sąsiedzkich, ponieważ może zostać ustanowiona tylko na rzecz właściciela, użytkownika lub posiadacza nieruchomości sąsiedniej i tylko wtedy gdy jej celem jest zwiększenie gospodarczej użyteczności tej sąsiedniej nieruchomości.

Rodzaje/typy służebności

Prawo cywilne wyróżnia trzy rodzaje służebności. Znana jest służebność gruntowa, służebność osobista oraz służebność przesyłu. Służebność osobista, jak sama nazwa wskazuje, przypisana jest do konkretnej osoby. Dana osoba może zatem korzystać z nieruchomości sąsiedniej w określony sposób. Służebność gruntowa obciąża jedną nieruchomość na rzecz innej, bez względu na to kto jest jej właścicielem lub posiadaczem. Tu można wyróżnić dodatkowe podkategorie. Najpopularniejsza jest służebność drogi koniecznej, ustanawiana w celu zapewnienia innej nieruchomości dostępu do drogi publicznej. Aczkolwiek służebność gruntowa może polegać nie tylko na prawie przejazdu (służebność przejazdu), ale również na innej formie korzystania z nieruchomości. Stosunkowo nowa w przepisach jest natomiast służebność przesyłu, która ustanawiana jest na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego (operatora gazu, prądu, wody itd.) w celu przeprowadzenia przez cudzą nieruchomość określonych przyłączy. Reprezentujemy naszych klientów we wszystkich postępowaniach dotyczących ustanowienia służebności – zarówno po stronie wnioskodawców, jak i uczestników takich postępowań.