Reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych o zasiedzenie. Celem tych spraw jest doprowadzenie do uzyskania prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego, że posiadacz nieruchomości nabył jej własność poprzez nieprzerwane korzystanie z niej przez okres 20 lat (zasiedzenie w dobrej wierze) lub 30 lat (zasiedzenie w złej wierze). Mamy wiele sukcesów na tym polu. Wielokrotnie udawało nam się uzyskać korzystne rozstrzygnięcia dla naszych klientów. Prowadzone przez nas sprawy dotyczyły zarówno zasiedzenia nieruchomości o przeznaczeniu rolnym (zasiedzenie gruntu), budowlanym, usługowym, jak i zasiedzenia ruchomości oraz zasiedzenia służebności drogi koniecznej. Niektóre postępowania dotyczyły zasiedzenia wyłącznie części działki, inne całości. Reprezentowaliśmy też naszych klientów, będących uczestnikami postępowania. Jak podważyć zasiedzenie? Na to również mamy sposoby.

Twój radca prawny w dziedzinie nieruchomości

Swobodnie poruszamy się w sprawach dotyczących nieruchomości, w tym nie tylko dotyczących zasiedzenia. W naszej ocenie kluczem do sukcesu w tych sprawach jest rzetelnie przeprowadzone postępowanie dowodowe. Zadaniem radcy prawnego reprezentującego klienta w sprawie jest natomiast skompletowanie tych dowodów – rzeczowych i osobowych – by sąd mógł poprawnie ustalić stan faktyczny w sprawie. Najczęściej nie są to sprawy łatwe – pojawiają się w nich zawiłości zarówno dotyczące stanu faktycznego, jak i prawnego. Nasi specjaliści lubią jednak wyzwania i chętnie podejmują się walki przed sądem.

Jak wygrać sprawę o zasiedzenie?

Każdą sprawę rozpoczynamy przy tym od starannej analizy stanu prawnego i faktycznego. To powala nam na oszacowanie szans naszego klienta na wygraną i uzyskanie informacji, czego dokładnie potrzebujemy, by dobrze przygotować się do sprawy przed sądem.