Prosta spółka akcyjna odpowiedzią na bolączki transportu?

02.04.2019

Coraz więcej firm transportowych uświadamia sobie, że funkcjonowanie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jest bardzo ryzykowne i szuka modelu, który choćby częściowo pozwolił ograniczyć to ryzyko. Na chwilę obecną formami prawnymi, które pozwalają ograniczyć ryzyko działalności są spółki kapitałowe: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Z uwagi na dość skomplikowane zasady funkcjonowania spółki akcyjnej oraz mimo wszystko wysoki minimalny kapitał zakładowy wynoszący 100.000,00 zł, większość firm decyduje się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ewentualnie w rozszerzonym modelu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej).

Tymczasem obecnie trwają bardzo intensywne prace nad wprowadzeniem trzeciej formy spółki kapitałowej: prostej spółki akcyjnej. Podstawowymi zaletami prostej spółki akcyjnej są:

– szybka rejestracja elektroniczna (w 24 h za pomocą formularza, obok możliwości rejestracji metodą „tradycyjną”), co oznacza brak konieczności spotkania u notariusza, ponoszenia kosztów opłat notarialnych i późniejszej długotrwałej procedury rejestracji w sądzie;

– kapitał na start wynoszący 1 zł;

– łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak kapitału zakładowego;

– wkłady na pokrycie akcji mogą być wnoszone w ciągu 3 lat od rejestracji spółki i co jest zupełną nowością w przypadku spółek kapitałowych wkłady te mogą być wnoszone w postaci świadczenia usług czy też pracy na rzecz spółki;

– możliwość głosowania/podejmowania uchwał za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

– brak skomplikowanych wymogów organizacyjnych – wystarczy 1-osobowy zarząd, nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej;

– uproszczona likwidacja przez przejęcie majątku i zobowiązań;

– liczba akcji i pozycja w spółce nie musi wynikać z tego, kto ile środków wniósł do spółki. Akcje spółki można wyposażyć w różnorodne prawa, np. zapewnić odpowiednią „siłę” akcjom założycielskim, które ochronią pozycję inwestorów albo wyemitować akcje nieme dla inwestorów.

Jak wynika z powyższego może to być dobre rozwiązanie i próba pogodzenia z jednej strony osób posiadających odpowiednie doświadczenie, wiedzę, know-how, kontakty w zakresie transportu z osobami posiadających odpowiedni kapitał, ale nie chcącymi zbytnio angażować się w funkcjonowanie spółki.

Jak już wcześniej wspomniano prace nad prostą spółką akcyjną nie zostały jeszcze zakończone, ale już teraz można stwierdzić, iż może ona stanowić realną alternatywę dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która jak na dzisiejsze potrzeby obrotu jest już mało nowoczesnym rozwiązaniem (kapitał zakładowy musi być wniesiony przed rejestracją spółki w KRS, wkładem nie może być praca czy też usługi).