Czy kierowca może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie koronawirusem?

15.03.2020

Tematem numer jeden rozgrzewającym wyobraźnię całego społeczeństwa i będącym głównym tematem każdej rozmowy jest zagrożenie związane z koronawirusem i konsekwencje z nim związane. Trzeba przyznać, że w najnowszej historii nie mierzyliśmy się z tego typu problemem i nie obserwowaliśmy podobnego stanu paniki w społeczeństwie. Trudno zatem dziwić się coraz częściej pojawiającym się pytaniom czy pracownik może odmówić pracy z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy w wypadku, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Pracownika, który odmówi wykonywania pracy z powołaniem się na stan zagrożenia nie mogą spotkać żadne niekorzystne konsekwencje, a pracodawca zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Nie ma jednoznacznych przepisów, opisujących stan zagrożenia, zgodnie z którymi np. do 1000 osób zarażonych wirusem w danym Państwie nie stanowi zagrożenia, natomiast gdy liczba zarażonych przekroczy tę liczbę można już mówić o stanie zagrożenia. To jest sprawa bardzo indywidualna i w obecnej chwili raczej nikt nie podejmie się oceny tej sytuacji. W Polsce zamykane są wszelkie urzędy, galerie handlowe i ludzie czują się bardzo zagrożeni tym co może się wydarzyć, szczególnie obserwując sytuację panująca we Włoszech.

Nie sposób w tym momencie przewidzieć jak rozwinie się sytuacja związana z koronawirusem w Polsce i w Europie. Kierowca w swojej pracy styka się z setkami osób: w magazynie, na parkingu, w toalecie. Dlatego istnieje bardzo wiele potencjalnych źródeł zakażenia wirusem. Dlatego też jestem sobie w stanie wyobrazić to, że pracownik (kierowca) zaniepokojony o swój stan zdrowia z uwagi na panującego wirusa odmawia wykonania pracy. Trudno zmuszać go w takiej sytuacji do pracy i wyciągać w stosunku do niego konsekwencje dyscyplinarne.