Zmiany w zakresie obowiązku odbycia kwarantanny

21.03.2020

W dniu 20 marca 2020 r. weszło w życie rozporządzeni Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.Rozporządzenie to rozwiewa wątpliwości odnośnie obowiązku odbycia kwarantanny przez kierowców zawodowych i znacznie poszerza krąg kierowców zwolnionych z obowiązku jej odbycia. Obecnie zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny są również kierowcy:

 • powracający do Polski innym środkiem transportu niż pojazd ciężarowy jeżeli przekroczenie granicy wynika z obowiązku odbioru tygodniowego odpoczynku,
 • po odebraniu za granicą odpoczynku albo ze względu na przerwę w pracy, o której mowa w art. 31 ustęp 1 ustawy o czasie pracy kierowcy to jest:
  1) kierowca przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby,
  2) kierowca przebywał na urlopie wypoczynkowym,
  3) kierowca miał czas wolny od pracy,
  4) kierowca prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub Umowy AETR,
  5) kierowca wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu.