Jak usprawiedliwić nieobecność w pracy spowodowaną kwarantanną?

14.10.2020

Wśród powszechnie panującego chaosu informacyjnego wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób ma usprawiedliwić swoją nieobecność w pracy spowodowaną przebywaniem na kwarantannie. Sam doświadczyłem tego na własnej skórze i ze zdumieniem stwierdziłem, że ciężko znaleźć klarowne i jednoznaczne informacje na ten temat, które w prosty sposób tłumaczą jak pracownik powinien zachować się w takiej sytuacji. Co więcej wydawać by się mogło, że decyzja o objęciu kwarantanną wydawana dla jest dla każdej osoby błyskawicznie przez właściwą Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną. Nic bardziej mylnego. Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, że decyzja taka jest wydawana wiele tygodni po zakończeniu okresu kwarantanny.

Dlatego też postanowiłem podzielić się uzyskanymi informacjami na ten temat, o czym poniżej.

Kwestia ta została uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z przepisami wspomnianego rozporządzenia (§ 4 pkt 2) osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę w pierwszej kolejności zobowiązana jest do poinformowania pracodawcy o jej odbywaniu, bądź to telefonicznie, bądź też np. w formie wiadomości sms lub e-mail. Następnie w celu usprawiedliwienia swej nieobecności oraz uzyskania świadczenia pieniężnego z tytułu choroby (tzw. chorobowe), pracownik w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Wspomniane oświadczenie stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać:

1) dane osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę,
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL, jeżeli go posiada,
2) dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny i dzień jej zakończenia;
3) podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę.

Jak wynika z powyższego przesłanie pracodawcy prawidłowo wypełnionego oświadczenia jest wystarczającym sposobem usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy spowodowanej obowiązkową kwarantanną. Dotyczy to również osób, które zostały skierowane na kwarantannę z powodu kontaktu dziecka lub innego współdomownika z osobą zakażoną.